Program

Program OSG 2023

I DZIEŃ

9 października 2023

Rejestracja uczestników

Oficjalne otwarcie OSG 2023–Krzysztof Karaś, Prezes Europejskiego Centrum Biznesu

Wystąpienie Inauguracyjne - Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego

Odczytanie oficjalnego listu Marszałek Sejmu Elżbiety Witek - Sylwester Tułajew, Poseł na Sejm RP

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a LW „Bogdanka” S.A.

SESJA PLENARNA: Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań.

Debata: Część I

 • Nowe wyzwania po roku wojny na Ukrainie: wymiar militarny, gospodarczy i polityczny;
 • Skutki wojny dla polskiej i europejskiej niezależności energetycznej;
 • Finanse publiczne wobec realiów: Polski Ład, inflacja, Fundusz Odbudowy;
 • Bezpieczeństwo UE i NATO – kluczowa rola Polski;
 • Dywersyfikacja gospodarcza jako skutek sankcji na wschodzie;
 • Społeczny i kulturowy wymiar wojny;
 • Edukacja jako ważny element w procesie transformacji w zmieniającym się świecie;
 • Rozwój poprzez innowacje – czy Polska wykorzystuje swój potencjał?
 • Neutralność klimatyczna – na jakich warunkach i jakim kosztem?
 • Wspólna polityka rolna 2023-2027, a wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

prof. Grażyna Ancyparowicz Członek Narodowej Rady Rozwoju ds. Społecznych przy Prezydencie RP, Doradza Prezesa NBP; Yaroslav Demchenkov – Wiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Energetyki Ukrainy; Maciej Golubiewski Szef Gabinetu Komisarza UE ds. Rolnictwa, Komisja Europejska; Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Anna Łukaszewska Trzeciakowska – Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Michał Kuczmierowski – Prezes Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych; Bartosz Marczuk – Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.; Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW; gen. dyw. Karol Molenda – Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni; Artur Soboń – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów; Marek Wesoły – Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego;

Moderator:

Mariusz Marszałkowski – Redaktor Naczelny, Polon.pl

GALA WRĘCZENIA STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2023”

Debata: Część II Gospodarka po kryzysie

 • Priorytetowe kierunki rozwoju jako impuls dla gospodarki;
 • Bilans trudnego roku: obszary gospodarki odporne na kryzys;
 • Rola Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych scenariuszy gospodarczych;
 • Innowacyjność jako ewolucja czy rewolucja? Rozwiązania przełomowe czy rozwój poprzez optymalizację;
 • Źródła kapitału na rozwój i innowacje: nowe zagrożenia, modele i możliwości biznesowe;
 • Dynamika otoczenia regulacyjnego, a bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych;
 • Wirtualna gospodarka: transformacja sektorów, które najbardziej ucierpiały na kryzysie;
 • Negatywne skutki wojny dla polskiej i unijnej gospodarki – recepta na kryzys.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Mariusz Jedynak – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Krzysztof Michalski – Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Olena Sukmanowa – wspólnik Kancelarii Prawnej Sayenko Charenko, Członek Rady Nadzorczej funduszu „Save Ukraine”, b. pierwsza Wiceminister Sprawiedliwości Ukrainy; Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju; Jan Tabor – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, PGL Lasy Państwowe; Konrad Wyrwas – Dyrektor ds. Strategii Rozwoju i PR Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa; dr Jarosław Zagórowski – Doradca Strategiczny Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego;

Moderator:

Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający „Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp.k. Izabella Żyglicka Wspólnicy

Przerwa Kawowa

SESJA I (Sala Audytoryjna S2)

Panel 1: Energetyka – scenariusze rozwoju

 • Polityka Energetyczna Państwa 2040 – aktualizacje strategii grup energetycznych;
 • Skutki Fitfor55 dla branży energetycznej oraz gospodarki;
 • Reforma systemu ETS – stanowisko Polski;
 • Energetyka jądrowa dla Polski w 2030?
 • Między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych;
 • Gaz dla dużej energetyki – rola BalticPipe i alternatywnych źródeł dostaw;
 • Przyszłość dzisiejszych liderów rynku naftowego;
 • Sieci jako newralgiczny element budowy rynku;
 • Czy Polska jest przygotowana na zimę 2023? – konkluzje, rozwiązania, scenariusze.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Olgierd Dziekoński – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Gas Storage Poland Sp. z o.o.; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW; Olexandr Motsyk – Ambasador, Doradca Ministra Energii Ukrainy, Główny Doradca Prezesa Zarządu NNEEGC „Energoatom”; Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu, ZE PAK S.A.; Mirosław Skowron – Prezes Zarządu PERN S.A.; Katarzyna Suchcicka – Dyrektor Generalny, OX2 Polska; Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego;

Moderator:

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Panel 2: Rozwój, inwestycje, innowacje

 • Nowe projekty rozwojowe spółek węglowych;
 • Polityka Energetyczna Państwa 2040 – aktualizacje strategii grup energetycznych;
 • Reforma systemu ETS – stanowisko Polski;
 • Nowe scenariusze na energetykę węglową w kontekście kryzysu wschodniego oraz planów UE;
 • Utworzenie NABE – wpływ na rynek i ceny energii;
 • Czy Polska jest przygotowana na zimę 2023? – konkluzje, rozwiązania, scenariusze.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Sebastian Bartos – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.; Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu Węglokoks S.A.; Ewa Jankowska – Wiceprezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie S.A.; Grzegorz Kotte – Ekspert ds energetyki, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.; Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu SOKE Epp Sp. z o.o.; Seweryn Szwarocki – dyrektor ds. inwestycji i zrównoważonego rozwoju, LW Bogdanka S.A.;

Moderator:

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Panel 3: Bezpieczeństwo narodowe

 • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej;
 • Narodowa Polityka Zbrojeniowa – impuls do modernizacji i rozwoju przemysłu obronnego;
 • Rola RCB i BBN w kształtowaniu bezpieczeństwa kraju;
 • Aktywność Polski w NATO – aktywność NATO w Polsce;
 • Potencjał Polskiego przemysłu obronnego – polska produkcja zbrojeniowa na tle rynków światowych;
 • Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo w obliczu konfliktu na wschodzie;
 • Bezpieczeństwo Polski, UE i NATO wobec rosyjskiej agresji.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; Jakub Groszkowski – Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Andrzej Hawryluk – Prezes Zarządu, Port Lotniczy Lublin S.A.; Beata Janowczyk – Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; Łukasz Kiliński – Prezes Zarządu, Country Manager Grupy Coface w Polsce; Sławomir Kułakowski – Prezes Zarządu Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju; gen. broni Waldemar Skrzypczak – Ekspert, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego; Rafał Sobolewski – Dyrektor Działu Operacyjnego, Dział Zarządzania Programami i Projektami na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Paweł Wojtkiewicz – Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego;

Moderator:

płk dr Piotr Potejko Prezes Zarządu, ASIS International Poland Chapter

SESJA II Sala S1

Panel 1: Zielona transformacja

 • Europejski zielony ład,a transformacja polskiego rynku ciepła;
 • Kapitał na inwestycje i innowacje;
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie – jak odejść skutecznie od węgla?
 • Gospodarka odpadami – perspektywa przedsiębiorstw i samorządów;
 • Projekty oparte na gazie. Dalsze scenariusze w obliczu kryzysu gazowego;
 • Unijne przepisy, a rynek pomp ciepła.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Paweł Lachman – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie; Roman Masek – Dyrektor Techniczny Belse Sp. z o.o.; Tomasz Matan – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Enea Ciepło Sp. z o.o.; Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu, TAURON Ciepło; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Moderator:

Mariusz Marszałkowski – Redaktor Naczelny, Polon.pl

Panel 2: Infrastruktura i transport

 • Trudniej, drożej inaczej – nowe realia;
 • Rozwój infrastruktury Polski Wschodniej – rozwiązania niezbędne dla gospodarki i logistyki kraju?
 • Zielony transport: Kluczowe projekty kolejowe i drogowe z punktu widzenia gospodarki;
 • Nowe kierunki potoków towarów w związku z sankcjami UE;
 • Rynek przewoźników w obliczu wojny na wchodzie, stan po pandemii;
 • Kluczowe elementy infrastruktury transportowej: porty lotnicze, morskie, terminale;
 • Wodór jako paliwo przyszłości.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Alan Beroud – Prezes Zarządu, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.; Maciej Brzozowski– Szef przedstwicielstwa, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Jakub Faryś – Prezes Zarządu Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Wojciech Jurkiewicz – Prezes Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych; Janusz Kućmin – Dyrektor Sprzedaży, Stadler Polska Sp.z o.o.; Dariusz Szmel – Członek Zarządu Kyosan Europe sp. z o.o.; Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polska Izba Spedycji i Logistyki;

Moderator:

dr Krzysztof Jaroszyński – Adwokat, Adiunkt na WPiA UW, b. Prezes UTK oraz Of Counsel w Kancelarii Elżanowski & Partnerzy

KOLACJA BIZNESOWA (Restauracja 2PIER)

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OSG 2023

II DZIEŃ

10 października 2023

SESJA III (Sala Audytoryjna S2)

Rejestracja uczestników

Panel 1: Samorząd lokalny

 • Rola i zadania samorządów w obliczu nowych wyzwań: społeczne, finansowe i gospodarcze konsekwencje wojny;
 • Fala uchodźców z Ukrainy: mieszkania, praca, opieka zdrowotna, edukacja. Działania tymczasowe czy długofalowe;
 • Problemy migracyjne Polski Wschodniej: konieczne regulacje, dostępne środki, wsparcie zewnętrzne;
 • Nowa perspektywa finansowa UE, a realizowane inwestycje;
 • Jak utrzymać tempo inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków pochodzących z funduszy europejskich;
 • Smog – problem trudniejszy niż się spodziewano. Rozwiązania proponowane i wdrażane na szczeblu centralnym oraz na poziomie samorządów;
 • Skuteczność samorządów w budowaniu potencjału gospodarczego regionu;
 • Reforma śmieciowa – efekty vs odbiór społeczny;
 • Polityka klimatyczna UE, a działania na poziomie samorządów: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, elektromobilność, niska emisja;
 • Przyszłość polskiego biznesu na ścianie wschodniej – wyzwania wynikające z zamrożenia współpracy z Rosją i Białorusią oraz ustania współpracy z Ukrainą. Rola rządu, rola samorządu.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Zdzisław Antoń – Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lublinie, Starosta Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lublinie; Bartłomiej Bałaban – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego; Jakub Banaszek – Prezydent Miasta Chełm; Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów; Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, Miasto Stołeczne Warszawy; Grażyna Orzechowska-Mikulska – Zastępczyni  Burmistrza Dzielnicy Wola, Miasto Stołeczne Warszawy; Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju; Izabella Żyglicka – Wiceprezes i Rzecznik Praw Przedsiębiorców, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Moderator:

Jarosław Jóźwiak – Adwokat, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Panel 2: OZE jako priorytetowe kierunki zielonej transformacji

 • Ustawa 10H – oczekiwania rynku;
 • Potencjał rynkowy energetyki wiatrowej i fotowoltaiki;
 • Energetyka prosumencka w programie Mój Prąd 4.0;
 • Programy NFOŚiGW dla sektora i odbiorców indywidualnych;
 • Magazynowanie energii – wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku OZE;
 • Rozwój OZE z perspektywy dystrybucji w kontekście inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci;
 • Dostosowanie sfery prawnej, organizacyjnej i technicznej do rozwoju energetyki rozproszonej;
 • Projekty OZE w portfolio grup energetycznych.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Olgierd Dziekoński – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego; Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej; Arkadiusz KosielPrezes Zarządu Fortum Silesia S.A., Członek Zarządu Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Michał Kubecki – Prezes Instytutu OZE Sp.z o.o., Członek Rady Doradczej TREMW; Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu SOKE Epp Sp. z o.o.;  Dawid Mikuszewski Główny Specjalista, Wydział Energii, Departament Transformacji Energetyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Tomasz Rodziewicz – Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii, TAURON Dystrybucja S.A.; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Bogdan Szymański – Wiceprezes ds. technicznych i szkoleniowych, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV;

Moderator:

Janusz Pietruszyński – Redaktor Naczelny Cire.pl

*  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego