Relacja

W dniu 5 grudnia 2016 r. w Warszawie w Hotelu Marriott odbyła się II edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2016, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

.

Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Sekretarza Stanu – Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego, p.o. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Górę, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Macieja Chorowskiego, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marka Kubiaka, Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka, Prezydenta Miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego, Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, Prezydenta Miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza, Prezydenta Miasta Rzeszów Tadeusza Ferenca, Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Tomaszów Mazowiecki Marcina Witko, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego, Agencję Rynku Energii, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Górniczą Izbę Przemysłowo Handlową, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Związek Pracodawców Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu, Instytut Kolejnictwa, Krajową Unię Producentów Soków, Polską Federację Producentów Żywności, Narodową Agencję Poszanowania Energii, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polską Izbę Ekologii, Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Związek Miast i Gmin Morskich. Od strony merytorycznej Szczyt wspierany był przez ekspertów z Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski, Głównego Partnera Merytorycznego.

 .

Szczyt został podzielony na cztery części: Sesję Plenarną, otwierającą obrady, zatytułowaną „Konkurencyjna gospodarka – bezpieczne państwo”; oraz trzy, trwające równolegle sesje: „Sesja I: Infrastruktura i przemysł. Inteligentne Miasta”; „Sesja II: Innowacyjne firmy i Rozwiązania”; „Sesja III: Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze”. Na zakończenie OSG 2016 odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień „Bursztyn Polskiej Gospodarki”.

.

II edycję OSG 2016 zainaugurował prof. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu i Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska, który przybliżył zgromadzonym gościom problematykę kluczowych wyzwań stojących przed polską gospodarką z perspektywy polityki surowcowej Państwa. Stanowiło to wstęp do debaty w ramach Sesji Plenarnej, w której wzięli udział: prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek; Tomasz Szatkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej; Tomasz Gibas –  Doradca ds. ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce; Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Adam Łącki – Prezes Zarządu, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.; prof. Witold Orłowski – Główny doradca ekonomiczny, PwC Polska; Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2007-2012; Tomasz Pisula – Prezes Zarządu, PAIiIZ S.A.; Grzegorz Kapusta – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Moderatorem Sesji był dr Krzysztof Wąsowski – Partner, Adwokat, Doktor Nauk Prawnych w Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski. Zaproszeni goście rozpoczęli dyskusję od istotnej kwestii odbudowy narodowego potencjału gospodarczego jako gwarancji suwerenności i podniesienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. W tym kontekście kluczowe było pytanie o to, ile powinno być Państwa w gospodarce, zwłaszcza w kontekście realizacji celów społecznych i celów gospodarczych. Było to o tyle istotne, gdyż goście debaty starali się wskazać, jak powinna wyglądać strategia bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki i czy tzw. „lokomotywami polskiej gospodarki” powinny być spółki z sektora państwowego, czy prywatnego. Z drugiej strony nie można było pominąć wątku europejskiego, jeżeli chodzi o kształtowanie bezpieczeństwa Polski. Zastanawiano się więc nad implikacjami dla kraju po Szczycie NATO w Warszawie, jak i również konsekwencjami dla gospodarki narodowej w świetle nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Podczas debaty podjęto także temat „Konstytucji Biznesu”, jako odpowiedzi na niespójne i niestabilne otoczenie prawno-regulacyjne. Moderatorzy zapytali też o potencjalne impulsy dla rozwoju polskiej gospodarki i jakie duże projekty infrastrukturalne mogą taki impuls stanowić.

.

Po sesji otwierającej odbyły się pozostałe sesje tematyczne. Podczas Sesji Infrastruktura i Przemysł. Inteligentne Miasta zorganizowano trzy panele dyskusyjne: „Infrastruktura krytyczna”, „Infrastruktura & transport – kolej, drogi, porty, infrastruktura miejska” oraz „Innowacyjność – inspiracja dla inteligentnych miast”.

.

Panel Infrastruktura krytyczna poprowadzony został przez dr Pawła Grzejszczaka – Partnera, Radcę Prawnego w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka zaś w dyskusji wzięli udział: Maciej Bando – Prezes, Urząd Regulacji Energetyki; Adam Gawęda – Senator RP; Wojciech Hann – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Paweł Jakubowski – Dyrektor Pionu Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A.; Bolesław Jankowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Andrzej Kurpiewski – Prezes Zarządu, LitPol Link; dr Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu PERN S.A.; dr Andrzej Sikora – Prezes, Instytut Studiów Energetycznych. Dyskusja rozpoczęła się od pytania o najważniejsze inwestycje infrastrukturalne do 2020 roku, wzmacniające bezpieczeństwo Polski. Pozwoliło to na skonfrontowanie panelistów z pomysłem gospodarki o obiegu zamkniętym. W dalszej części zastanawiano się nad możliwościami skutecznej ochrony infrastruktury krytycznej – zarówno jeżeli chodzi o miejsce instytucji Państwowych w systemie, takich jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jak i realizacji strategii w kluczowych spółkach będących elementem integracji infrastruktury krytycznej. Kolejna część debaty skoncentrowana była wokół przyszłości polskiego sektora energetycznego – zarówno jeżeli chodzi o sposoby zarządzania ryzykiem przy projektach energetycznych, sposobach i źródłach finansowania inwestycji energetycznych, planach budowania nowych mocy wytwórczych oraz sieci przesyłowych, jak i kształt bezpieczeństwa surowcowego Państwa. Zastanawiano się także nad sposobami ochrony łączności i sieci telekomunikacyjnych, które w dzisiejszych czasach stanowią jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie elementów infrastruktury krytycznej. Na koniec zaproszeni goście wspólnie zastanowili się w jaki sposób można zminimalizować ryzyko przy dużych projektach inwestycyjnych i jakie w związku z tym należy przyjąć modele finansowania inwestycji.

.

Panel Infrastruktura & transport – kolej, drogi, porty, infrastruktura miejska moderowany był przez mec. Marcina Krakowiaka – Partnera w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. W roli uczestników debaty wystąpili: Maciej Brzozowski – Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Adrian Furgalski – Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR; Arkadiusz Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej, STK S.A.;  Paweł Smoleń – Członek Zarządu, ERBUD S.A.; Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; Bartosz Soroczyński – Członek Zarządu, Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Infrastruktury”; dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa. Dyskusja na początku panelu została zdominowana przez kwestię możliwych scenariuszy rozbudowy infrastruktury, szczególnie pod kątem zaangażowania inwestorów prywatnych. Pytanie stanowiło część szerszego zagadnienia, jakim jest konieczność rozbudowywania perspektywicznych, aczkolwiek kosztownych szlaków transportowych (północ-południe, Europa-Chiny), przy jednoczesnym efektywnym i odpowiednim finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Wnioski pozwoliły zastanowić się prelegentom nad możliwymi scenariuszami rozwoju przewozu towarowego – zarówno jeżeli chodzi o przyszłość transportu kolejowego, jak i dzisiejsze zapotrzebowanie klientów na korzyści, jakie oferuje transport intermodalny, huby, centra logistyczne, czy stale rosnąca liczba prywatnych przewoźników cargo. W dalszej części dyskusji skoncentrowano się na sposobach przekonania ludzi do odważniejszego korzystania z transportu publicznego. Chodzi tu z jednej strony o możliwości rozwoju takiego transportu w ramach samorządów (kolej metropolitalna) z drugiej o korzyści wizerunkowe dla miast, wynikające z rozbudowy nowoczesnej infrastruktury transportowej.

.

Panel Innowacyjność – inspiracja dla inteligentnych miast, zamykający Sesję I Szczytu został poprowadzony przez Jacka Błażejewskiego – Partnera Zarządzającego w Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k. W roli prelegentów wystąpili: Krzysztof Banasiak – Dyrektor Działu R&D, Fibar Group S.A.; Marek Duda – Prezes Zarządu, CEZ ESCO Polska; Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyn; Sebastian Kawałko – Doradca Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka; Tomasz Korczyński – Counsel, DENTONS; Marek Łasiński – Dyrektor Rozwoju Biznesu, Philips Lighting Poland S.A.; Stanisław Sieńko – Wiceprezydent Miasta Rzeszowa; Paweł Sokołowski – Dyrektor Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej, Asseco Data Systems S.A.; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor Biura, Związek Miast i Gmin Morskich; Marcin Witko – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Podczas dyskusji zastanawiano się, jaka jest współcześnie rola samorządów we wspieraniu przedsiębiorczości, zwłaszcza innowacyjnego biznesu. Następnie, prelegenci opowiadali o ich doświadczeniach w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla miast, takich jak: inteligentne systemy zarządzania ruchem, inteligentne domy, inteligentna instalacja świetlna, punkty ładowania samochodów hybrydowych. Poruszono także bardzo ciekawy temat wzmocnienia komunikacji mieszkańcy-samorząd. Chodzi tu zarówno o wprowadzenie cyfrowej komunikacji z urzędami, płatności on-line, czy platform ICT, ale przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców w proces rozwoju i zwiększania „interaktywności” miasta wraz z jego przestrzenią. Zastanawiano się także, przed jakimi wyzwaniami stoją obecnie władze samorządowe w obszarze bezpieczeństwa i polityki prywatności przy projektach smart-city, czy budowy kapitału miasta i regionu poprzez odpowiednie strategie promocyjne B2B i B2C. Na koniec panelu dyskusja dotyczyła wyzwań przed jakimi staną samorządy podczas realizacji programu Mieszkanie Plus, a także kwestii sprawniejszego realizowania inwestycji na poziomie samorządów np. poprzez umowy ESCO.

.

Sesja II: Innowacyjne firmy i rozwiązania składała się z dwóch paneli dyskusyjnych pt. „Najlepsze praktyki – Liderzy zmian” oraz „Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w przemyśle – case studies”

.

Panel Najlepsze praktyki – liderzy zmian został poprowadzony przez mec. Agnieszkę Wiercińską-Krużewską – Adwokata i Starszego Partnera w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. zaś do debaty zasiedli: dr Alicja Adamczak – Prezes, Urząd Patentowy RP; Andrzej Dopierała – Prezes Zarządu, Asseco Data Systems S.A.; Stanisław Dyrda – Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;  Tomasz Gondek – Business Development Director, Saule Sp. z o.o.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Joanna Ossowska-Rodzewicz – Wiceprezes Zarządu, Fibar Group S.A.; Monika Piątkowska – Prezes, Związek Pracodawców Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu; Grzegorz Wolszczak – Bank Światowy w Polsce; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes, Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Początek dyskusji zdominowało pytanie: czy zmiany w gospodarce powinny zachodzić w sposób ewolucyjny, czy rewolucyjny? Czy kreowanie się nowych liderów to efekt długoletniej pracy firmy, doskonalenia swoich procesów i produktów, czy raczej jest to szybki akt powstania pomysłu, który idealnie wpisuje się w preferencje i potrzeby klienta, a który niemal momentalnie stawia przedsiębiorstwo w pozycji lidera na rynku. Jak wskazywali prelegenci, od odpowiedzi na to pytanie zależy wiele – począwszy od ustalenia kapitału na badania i rozwój produktu, poprzez budowanie marki w świadomości klientów, a skończywszy na strategii pozyskiwania nowych rynków, szczególnie w dobie Internetu. W dalszej części dyskutowano nad współczesnym profilem klienta – z jednej strony nowoczesne technologie otwierają nowe możliwości, jeżeli chodzi o dotarcie do odbiorcy ze swoją ofertą, z drugiej klient staje się coraz bardziej świadomy swoich potrzeb względem produktu, oczekując od niego dawnej jakości i prostoty działania. W ramach dyskusji starano się więc nakreślić, jak powinien wyglądać współczesny produkt – atrakcyjny dla klienta i opłacalny dla producenta.

.

Panel Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w przemyśle – case studies był panelem w ramach którego zaproszeni goście zapoznali uczestników z innowacyjnymi projektami, jakie ich firmy lub instytucje przygotowują i oferują. Moderatorem dyskusji był dr Dariusz Gulczyński – Ekspert Światowej Rady Energii, zaś z prezentacjami wystąpili:

.

dr Alicja Adamczak – Prezes, Urząd Patentowy RP (tytuł prezentacji: Możliwości rejestracji i ochrony patentowej w ramach Urzędu Patentowego RP); Tomasz Gondek – Business Development Director, Saule Sp. z o.o. (tytuł prezentacji: Przykład grupy technologicznej rozwijające projekty w „ciężkich obszarach” nauki); Tomasz Korczyński – Counsel, DENTONS (tytuł prezentacji: Praktyczne aspekty realizacji projektów w formule PPP); Jacek Kosiorek – Wiceprezes, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (tytuł prezentacji: Instalacje teletechniczne w budynkach wielorodzinnych w nowym wymiarze – ich wpływ na rozwój rynku usług, rynku deweloperskiego oraz kwestię dostępu do Internetu w Polsce); Marcin Lewenstein – Clean Coal and Clean Gas Technologies, KIC InnoEnergy (tytuł prezentacji: Investing in innovation for a sustainable energy future); Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o. (tytuł prezentacji: Belzona – technologia, która zmienia technikę); Barbara Molińska – Regionalny Manager ds. Handlu Zagranicznego, Region Centrum, Bank Zachodni WBK (tytuł prezentacji: Innowacyjne rozwiązanie wspierające międzynarodową ekspansję -Santander Trade Network); dr hab. Justyna Regan – Attorney and Counselor at Law, Miller Canfield (tytuł prezentacji: Ekspansja na rynek USA innowacyjnych polskich przedsiębiorstw- szansa, czy wyzwanie?); Bartosz Sokoliński – Dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (tytuł prezentacji: Innowacje. Nauka. Biznes.).

.

.

Sesja III: Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze złożona była z trzech paneli dyskusyjnych pt. „AGROSEC: Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego”, „ECONSEC – Bezpieczeństwo narodowe” oraz „Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne”

.

Panel AGROSEC: Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego moderowany był przez Beatę Drewnowską, Redaktor Dziennika „Rzeczpospolita”, zaś do dyskusji zasiedli: Edward Bajko – Prezes, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek; Zenon Daniłowski – Prezes Zarządu, Makarony Polskie S.A.; Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców; Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; prof. Andrzej Kowalski – Dyrektor, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Marek Moczulski – Prezes Zarządu, Bakalland; Robert Niczyporuk – Partner, Corporate and M&A Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Paweł Pacek – Wicedyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Julian Pawlak – Prezes Zarządu, Krajowa Unia Producentów Soków; Jarosław Sierszchulski – Zastępca Prezesa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Paweł Stamburski – Dyrektor Departamentu Agrobiznesu, Bank Zachodni WBK; Leszek Wiwała – Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. W pierwszej kolejności prelegenci zastanawiali się nad wpływem członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na kondycję branży rolno-spożywczej, zwłaszcza w kontekście uzależnienia od rynku unijnego. Starano się też nakreślić wnioski, jakie powinna wyciągnąć branża oraz władze państwowe po nałożeniu embarga  rosyjskiego, a także jakie skutki będzie miało wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Paneliści zastanawiali się również nad konsekwencjami wprowadzenia umów CETA i TTiP. W dalszej części panelu dyskutowano nad sytuacją handlu towarami rolnymi w Polsce i za granicą –zwracano bowiem uwagę, że zawirowania na rynku surowców dosyć silnie wpływają na handel krajowy, co z kolei utrudnia producentom budowanie silnej pozycji rynkowej w Europie i na świecie. Na koniec panelu dyskutowano nad kwestią centralizacji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

.

Moderatorem panelu ECONSEC – Bezpieczeństwo narodowe był dr Krzysztof Wąsowski – Partner, Adwokat, Doktor Nauk Prawnych w Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski. W debacie zaś wzięli udział: dr Krzysztof Liedel – Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas; dr Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Paweł Nazarewski – Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl; Paweł Poncyliusz – b. Wiceminister Gospodarki; Mariusz Schmidt – Prezes, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii; dr Przemysław Zaleski – Politechnika Wrocławska. Podczas dyskusji starano się wskazać, jakie czynniki wpływają na kształtowanie się polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej. Pozwoliło to odnieść się do polityki bezpieczeństwa Polski i tym samym zastanowić się, czy Polska dziś jest krajem bezpiecznym. W szczególności zastanawiano się nad w/w kwestią w kontekście członkowstwa Polski w Unii Europejskiej i NATO. Koniec debaty poświęcony został kwestii efektywności energetycznej, jako jednemu ze sposobów budowania bezpieczeństwa kraju.

.

Panel Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne, zamykający trzecią sesję OSG 2016 moderowany był przez Katarzynę Kuźmę – Radcę Prawnego, i Partnera w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, natomiast w debacie udział wzięli: Dariusz Jasak – Prezes Zarządu, Veolia Water Technologies; Klaudia Kleps – Koordynator Komisji ds. Innowacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego; Jacek Spyrka – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW; Tomasz Styś – Ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, Instytut Sobieskiego; dr inż. Krystian Szczepański – Dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Zaproszeni prelegenci na początku dyskusji, próbowali zdefiniować pojęcie współczesnego ekoterroryzmu (w odróżnieniu od terroryzmu), co pozwoliło odnieść problematykę bezpieczeństwa ekologicznego do bezpieczeństwa kraju w ogóle. Pozwoliło to nie tylko wskazać bardziej precyzyjniej podstawowe wyzwania i zagrożenia we współczesnym świecie, ale przede wszystkim spojrzeć na bezpieczeństwo ekologiczne w kategoriach doktryny. W tym kontekście szczegółowo przeanalizowano „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Koniec panelu poświęcony został zagadnieniom gospodarki odpadami, a także gospodarowaniem wodą, określaną dzisiaj jako najcenniejszy surowiec świata.

Na zakończenie Szczytu odbyła się wieczorna gala wręczenia wyróżnień „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2016”. Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Nagroda jest uhonorowaniem Laureatów za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

.

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2016” zostali:

.

Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższegoza konsekwentną realizację inicjatyw mających na celu budowanie współpracy między nauką i biznesem;

Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – za konsekwentne i skuteczne działania zmierzające do rozwoju gospodarczego kraju m. in. Mieszkanie+;

Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego – za działania zmierzające do zwiększenia potencjału gospodarczego województwa lubelskiego;

Bank Gospodarstwa Krajowego (w imieniu BGK nagrodę odebrał Wojciech Hann – Członek Zarządu Banku) – za działania wspierające rozwój innowacji i inwestycji infrastrukturalnych;

.

II edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Szczytu pragnie szczególnie podziękować Głównemu Partnerowi Merytorycznemu Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski, Partnerom Głównym: Grupie Azoty S.A.; Województwu Lubelskiemu, Partnerom: Bankowi Gospodarstwa Krajowego; CEZ ESCO Polska; Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.; KIC InnoEnergy Poland Plus; Eco-Wind Construction S.A.; CEZ Chorzów S.A.; Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.; Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.; Partnerowi Panelu „AGROSEC: Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego”: Bank Zachodni WBK S.A.; Sponsorom: Belse Sp. z o.o., Fibar Group S.A. Dziękujemy również za współpracę: Firmie prawniczej DENTONS; Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka komandytowa; Hafen Hamburg Marketing e.V.; Browarom Lubelskim PERŁA.

.

.

Podziękowania należą się również Głównemu Patronowi Medialnemu Dziennikowi Gazecie Prawnej oraz pozostałym Patronom Medialnym:; Portalowi INFORLEX; Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL; Magazynowi Law Biznes Quality; Czasopismu Smart-Grids Polska; Czasopismu Inteligentne Miasta i Regiony; Miesięcznikowi Gigawat Energia; Portalowi Biznes Alert; Portalowi Investingo.com; Czasopismu Energetyka Wodna; Magazynowi Gazeta Bankowa; Magazynowi Nowa Energia; Czasopismu Chemia i Biznes; Magazynowi Biznes&Ekologia; Portalom elektroinzynieria.pl, energetykacieplna.pl i srodowisko.pl; Portalowi elektrownia-jadrowa.pl; Portalowi EnergiaDirect.pl; Miesięcznikowi Serwis Administracyjno Samorządowy; Czasopismu Reporter Chemiczny; Portalowi Wysokienapiecie.pl; Portalowi Strategie i Biznes; Czasopismu Forum Samorządowe; Magazynowi Rynek Inwestycji; Magazynowi Bezpieczeństwo Publiczne; Czasopismu Nowoczesne Technologie w Przemyśle; Portalowi Energetykon; Telewizji internetowej Polska 24; ; Czasopismu Warzywa i Owoce Miękkie; Magazynowi Rzeźnik Polski oraz Portalowi mieso.com; Portalowi Docenpolskie.pl; Pierwszemu Portalowi Rolniczemu; Portalowi Logistyka.net; Portalowi multimodalny.pl; Portalowi biznes w praktyce ceo.com.pl; Portalowi Rynek Energii Odnawialnej REO.pl; Telewizji internetowej Capital 24 TV; Czasopismu Euro Logistics; Portalowi Teraz Środowisko; Magazynowi Express Przemysłowy; Czasopismu Logistyka Produkcji; Czasopismu Truck & Business Polska; Magazynowi businesspl.com