Galeria

Oficjalne otwarcie Szczytu

W ramach oficjalnej inauguracji Szczytu odczytane zostały listy do uczestników Szczytu od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego. Następnie w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego Prelegentów i gości powitał Pan Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

Podpisanie listu intencyjnego.

Sesję Plenarną otwierającą Szczyt poprzedziło podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a spółką Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Uroczystość tą poprowadził Pan Piotr Chęciński, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. Po krótkim wstępie zarysowującym obszar i kierunki współpracy na scenę zostali zaproszeni Pan Tomasz Zdzikot Prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. a następnie Pan Kasjan Wyligała Prezes Zarządu Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Podczas tych wystąpień zaakcentowano korzyści, które właśnie zainicjowana współpraca przyniesie obu spółkom. W podpisaniu listu intencyjnego wzieli udział: ze strony KGHM Polska Miedź S.A. Pan Prezes Tomasz Zdzikot oraz Krzysztof Wodejko Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, zaś ze strony LW Bogdanka Pan Prezes Kasjan Wyligała oraz Pan Dariusz Dimkiewicz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji. Podpisanie listu odbyło się w obecności: Pani Minister Anny Łukaszewskiej Trzeciakowskiej, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Pana Ministra Artura Sobonia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Zbigniewa Wojciechowskiego Wicemarszałka Województwa Lubelskiego oraz Sylwestra Tułajewa Posła na Sejm RP.

Sesja Plenarna pt. „Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań"

Sesją otwierającą Szczyt OSG 2023 była Sesja Plenarna pt. „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań” . Debata podzielona została na dwie części – w pierwszej wzięli udział: prof. Grażyna Ancyparowicz – Członek Narodowej Rady Rozwoju ds. Społecznych przy Prezydencie RP, Doradza Prezesa NBP; Yaroslav Demchenkov – Wiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Energetyki Ukrainy; Maciej Golubiewski – Szef Gabinetu Komisarza UE ds. Rolnictwa, Komisja Europejska; Anna Łukaszewska Trzeciakowska – Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW; gen. dyw. Karol Molenda – Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni; Artur Soboń – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów; Marcin Wasilewski – Zastępca Prezesa, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych; Marek Wesoły – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego; Mariusz Marszałkowski – Redaktor Naczelny, Polon.pl

Gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2023”

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2023” zostali:

Anna Łukaszewska – Trzeciakowska Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
gen. dyw. Karol Molenda – Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
Tomasz Zdzikot – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Wyróżnienie „Bursztynowe Serce” zostało przyznane Fundacji JSW

Sesja Plenarna pt. „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Gospodarka po kryzysie” cz. 2

W drugiej części Sesji Plenarnej „Gospodarka po kryzysie” wzięli udział: Mariusz Jedynak – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Krzysztof Michalski – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Olena Sukmanowa – wspólnik Kancelarii Prawnej Sayenko Charenko, Członek Rady Nadzorczej funduszu „Save Ukraine”, b. pierwsza Wiceminister Sprawiedliwości Ukrainy; Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju;Pan Jan Tabor – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, PGL Lasy Państwowe; Konrad Wyrwas – Dyrektor ds. Strategii Rozwoju i PR Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa; dr Jarosław Zagórowski – Doradca Strategiczny, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Moderatorem panelu była Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający ,,Adwokaci i Radcowie Prawni’’ Sp. k. Izabella Żyglicka Wspólnicy.

SESJA I

Panel 1 - Energetyka - scenariusze rozwoju

Panel „Energetyka – scenariusze rozwoju” poprowadzony został przez Redaktora Naczelnego BiznesAlert.pl Wojciecha Jakóbika, zaś w dyskusji wzięli udział: Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Olgierd Dziekoński – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Gas Storage Poland Sp. z o.o; Olexandr Motsyk – Ambasador, Doradca Ministra Energii Ukrainy, Główny Doradca Prezesa Zarządu NNEEGC „Energoatom”; Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu, ZE PAK S.A.; Katarzyna Suchcicka – Dyrektor Generalny, OX2 Polska.

Panel 2 - Rozwój, inwestycja, innowacje

Panel „Rozwój, inwestycje, innowacje” został poprowadzony przez Redaktora Naczelnego BiznesAlert.pl Wojciecha Jakóbika, jako kontynuacja panelu Energetyka. W roli prelegentów wystąpili:  Ewa Jankowska – Wiceprezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie S.A.; Grzegorz Kotte – Ekspert ds. energetyki, Wiceprezes Zarządu ds. technicznych Enea Wytwarzanie; Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu, SOKE Epp Sp. z o.o.; Seweryn Szwarocki – Dyrektor ds. inwestycji i zrównoważonego rozwoju, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

Panel 3 - Bezpieczeństwo narodowe

Panel „Bezpieczeństwo Narodowe” moderowany był przez płk dr Piotra Potejko Prezesa Zarządu, ASIS International Poland Chapter Udział w charakterze prelegentów wzięli: Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; Jakub Groszkowski – Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Beata Janowczyk – Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; Łukasz Kiliński – Prezes Zarządu, Country Manager Grupy Coface w Polsce; Sławomir Kułakowski – Prezes Zarządu, Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju; Paweł Ziemnicki – Dyrektor Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego; Marcin Krajewski – Oficer GROM.

SESJA II

Panel 1 - Zielona transformacja

Panel „Zielona transformacja”  moderowany był przez Mariusza Marszałkowskiego – Redaktora Naczelnego BiznesAlert.pl. Do dyskusji, w ramach powyższego panelu zasiedli: Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Paweł Lachman – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Tomasz Matan – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Enea Ciepło Sp. z o.o.; Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu, TAURON Ciepło; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Panel 2 - Infrastruktura i transport

Panel „Infrastruktura i transport” moderowany był przez Mecenasa dr Krzysztofa Jaroszyńskiego Adwokata, Adiunkta na WPiA UW, b. Prezes UTK oraz Of Counsel w Kancelarii Elżanowski & Partnerzy. W debacie wzięli udział: Karol Adamaszek – Zastępca Dyrektora, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.; Maciej Brzozowski – Szef przedstawicielstwa, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Wojciech Jurkiewicz – Prezes Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych; Janusz Kućmin – Dyrektor Sprzedaży, Stadler Polska Sp. z o.o.; Dariusz Szmel – Członek Zarządu Kyosan Europe sp. z o.o.; Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polska Izba Spedycji i Logistyki.

SESJA III

Panel 1 - Samorząd lokalny

Panel „Samorząd lokalny” był moderowany przez Jarosława Jóźwiaka Adwokata, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni zaś w dyskusji wzięli udział: Zdzisław Antoń – Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lublinie, Starosta Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lublinie; Bartłomiej Bałaban – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego; Jakub Banaszek – Prezydent Miasta Chełm; Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów; Renata Kozłowska – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, Miasto Stołeczne Warszawy; Grażyna Orzechowska-Mikulska – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Wola, Miasto Stołeczne Warszawy; Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju; Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający ,,Adwokaci i Radcowie Prawni’’ Sp. k. Izabella Żyglicka Wspólnicy.

Panel 2 - OZE i czyste ciepło jako priorytetowe kierunki zielonej transformacji

Panel „OZE jako priorytetowy kierunek zielonej transformacji” poprowadzony został przez Janusza Pietruszyńskiego Redaktora Naczelnego Cire.p, zaś w debacie wzięli udział Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Olgierd Dziekoński – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego; Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej; Arkadiusz Kosiel – Prezes Zarządu Fortum Silesia S.A., Członek Zarządu Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Michał Kubecki – Prezes Instytutu OZE Sp. z o.o., Członek Rady Doradczej TREMW; Dawid Mikuszewski – Główny Specjalista, Wydział Energii, Departament Transformacji Energetyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu, SOKE Epp Sp. z o.o.; Tomasz Rodziewicz – Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii, TAURON Dystrybucja S.A.; Bogdan Szymański – Wiceprezes ds. technicznych i szkoleniowych, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV.