Draft Programu

SESJA PLENARNA: PAŃSTWO – GOSPODARKA – BEZPIECZEŃSTWO
DEBATA: Część I debata inauguracyjna
 • Nowe wyzwania po dwóch latach wojny na Ukrainie: wymiar militarny, gospodarczy, społeczny i polityczny.
 • Skutki wojny dla polskiej i europejskiej niezależności energetycznej.
 • Finanse publiczne wobec realiów: Polski Ład, inflacja, Fundusz Odbudowy, KPO.
 • Bezpieczeństwo UE i NATO – kluczowa rola Polski.
 • Dywersyfikacja gospodarcza jako skutek sankcji na wschodzie.
 • Społeczny i kulturowy wymiar wojny.
 • Edukacja jako ważny element w procesie transformacji w zmieniającym się świecie.
 • Rozwój poprzez innowacje – czy Polska wykorzystuje swój potencjał.
 • Neutralność klimatyczna – na jakich warunkach i jakim kosztem?
 • Wspólna polityka rolna 2023-2027 a wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu.
GALA WRĘCZENIA STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2024”
DEBATA: Część II debata ekspercka
 • Tempo zielonej transformacji i jej skutki dla przemysłu.
 • Bezpieczeństwo gospodarcze – bezpieczeństwo dostaw surowców, cyberbezpieczeństwo, infrastruktura krytyczna.
 • Finansowanie projektów rozwojowych, inwestycje w innowacyjność.
 • Dywersyfikacja gospodarcza jako skutek sankcji na wschodzie.
 • Edukacja jako ważny element w procesie transformacji w zmieniającym się świecie.
 • Rozwój poprzez innowacje – czy Polska wykorzystuje swój potencjał.
 • Neutralność klimatyczna – na jakich warunkach i jakim kosztem?
 • Współpraca międzynarodowa oraz inwestycje zagraniczne. Skala, kierunki, oczekiwania.
ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:
Panel 1: Gospodarka – bezpieczeństwo i rozwój
 • Priorytetowe kierunki rozwoju jako impuls dla gospodarki.
 • Bilans trudnego roku: obszary gospodarki odporne na kryzys.
 • Rola Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych scenariuszy gospodarczych.
 • Innowacyjność jako ewolucja czy rewolucja? Rozwiązania przełomowe czy rozwój poprzez optymalizację.
 • Źródła kapitału na rozwój i innowacje: nowe zagrożenia, modele i możliwości biznesowe.
 • Dynamika otoczenia regulacyjnego a bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych.
 • Wirtualna gospodarka: transformacja sektorów które najbardziej ucierpiały na kryzysie.
 • Negatywne skutki wojny dla polskiej i unijnej gospodarki – recepta na kryzys.
Panel 2: Energetyka – bezpieczeństwo i rozwój
 • Polityka Energetyczna Państwa 2040 – aktualizacje strategii grup energetycznych.
 • Ramy legislacyjne a skala inwestycji w sektorze energetycznym.
 • Reforma systemu ETS – stanowisko Polski.
 • Energetyka jądrowa dla Polski w 2030?
 • Nowe scenariusze na energetykę węglową w kontekście kryzysu wschodniego oraz planów UE.
 • Między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych.
 • Gaz dla dużej energetyki – rola Baltic Pipe i alternatywnych źródeł dostaw.
 • Przyszłość dzisiejszych liderów rynku naftowego.
 • Sieci jako newralgiczny element budowy rynku.
 • Zmiany kierunkowe w energetyce i ciepłownictwie – konkluzje, rozwiązania, scenariusze.
Panel 3: Bezpieczeństwo narodowe
 • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej.
 • Narodowa Polityka Zbrojeniowa – impuls do modernizacji i rozwoju przemysłu obronnego.
 • Rola RCB i BBN w kształtowaniu bezpieczeństwa kraju.
 • Aktywność Polski w NATO – aktywność NATO w Polsce.
 • Potencjał Polskiego przemysłu obronnego – polska produkcja zbrojeniowa na tle rynków światowych.
 • Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo w obliczu konfliktu na wschodzie.
 • Inwestycje w obronność jako element rozwoju.
 • Ściana wschodnia – scenariusze działań i inwestycji w bezpieczeństwo obszarów przygranicznych.
Panel 4: Rozwój, inwestycje, innowacje
 • Europejski zielony ład w strategiach polskiego przemysłu.
 • Kapitał na inwestycje i innowacje.
 • Wodór jako paliwo przyszłości.
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie – jak odejść skutecznie od węgla.
 • Programy stymulujące rozwój gospodarczy: wsparcie eksportu, rynki zagraniczne.
 • Gospodarka odpadami – perspektywa przedsiębiorstw i samorządów.
 • Projekty oparte na gazie. Dalsze scenariusze w obliczu kryzysu gazowego.
 • Odbudowa Ukrainy jako szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw.
Panel 5: Infrastruktura i transport
 • Trudniej, drożej, inaczej – nowe realia.
 • Rozwój infrastruktury Polski Wschodniej – rozwiązania niezbędne dla gospodarki i logistyki kraju?
 • Zielony transport: Kluczowe projekty kolejowe i drogowe z punktu widzenia gospodarki.
 • Rozwój budownictwa jako istotny element stymulujący rozwój gospodarczy.
 • Plany rozwoju infrastruktury e-mobility – czy Polska jest gotowa na powszechną elektromobilność?
 • Kluczowe elementy infrastruktury transportowej: porty lotnicze, morskie, terminale.
Panel 6: OZE i czyste ciepło jako priorytetowe kierunki zielonej transformacji
 • Kluczowe kierunki dla gospodarki niskoemisyjnej – oze, efektywność energetyczna, ograniczanie zużycia energii.
 • Potencjał rynkowy energetyki wiatrowej i fotowoltaiki.
 • Środki z KPO na transformację energetyczną.
 • Programy NFOŚiGW dla sektora i odbiorców indywidualnych oraz przemysłowych.
 • Magazynowanie energii – wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku OZE.
 • Rozwój OZE z perspektywy dystrybucji w kontekście inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci.
 • Zeroemisyjne gruntowe pompy ciepła.
 • Dostosowanie sfery prawnej, organizacyjnej i technicznej do rozwoju energetyki rozproszonej
Panel 7: Samorząd lokalny
 • Rola i zadania samorządów w obliczu nowych wyzwań: społeczne, finansowe i gospodarcze konsekwencje wojny.
 • Fala uchodźców z Ukrainy: mieszkania, praca, opieka zdrowotna, edukacja. Działania tymczasowe czy długofalowe?
 • Problemy migracyjne Polski Wschodniej: konieczne regulacje, dostępne środki, wsparcie zewnętrzne.
 • Nowa perspektywa finansowa UE a realizowane inwestycje.
 • Jak utrzymać tempo inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków z funduszy europejskich?
 • Skuteczność samorządów w budowaniu potencjału gospodarczego regionu.
 • Polityka klimatyczna UE a działania na poziomie samorządów: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, elektromobilność, niska emisja.
 • Przyszłość polskiego biznesu na ścianie wschodniej – wyzwania wynikające z zamrożenia współpracy z Rosją i Białorusią oraz ustania współpracy z Ukrainą. Rola rządu, rola samorządu.

*  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego